Tietoa vedestä

Vedenottamoilta (Särkilammi ja Rehtijärvi) syötetään vettä Jokioisten kunnan verkostoon ja vedenlaadun viranomaisvalvontaa toteuttaa Forssan seudun ympäristöterveydenhuolto yhteistyössä Jokioisten kunnan vesihuoltolaitoksen ja Jokioisten Vedenhankinta Oy:n kanssa

Veden laatua tarkkaillaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti. Jokioisten Vedenhankinta Oy:n jakama vesi täyttää kaikki talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Viranomaisvalvonnan lisäksi tehdään omavalvontaa verkostosta otettavilla näytteillä ja tarkkaillaan laitoksilta verkostoon johdettavan veden laatua osana käyttötarkkailua.

Talousveden testausselosteet löytyvät Jokioisten kunnan vesihuoltolaitoksen Internet-sivuilta.